Schorzenia

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce jest to zespół objawów chorobowych najbardziej widocznych w obrębie organu ruchu. Jeśli nie wprowadzi się leczenia, głównie w formie rehabilitacji, objawy stopniowo narastają już w pierwszym roku życia.

Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego

Przyczyną schorzenia jest bardzo wczesne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (mózgu) w okresie jego kształtowania się, czyli w trakcie ciąży, w czasie okołoporodowym bądź krótko po urodzeniu.

Diagnostyka w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego

Trudności diagnostyczne związane z niedojrzałością układu nerwowego nie pozwalają na postawienie diagnozy w pierwszych miesiącach życia dziecka. Z drugiej strony ta sama niedojrzałość układu nerwowego daje możliwości plastyczności mózgu, czyli gotowości do zmian. Zatem odpowiednio wcześnie rozpoczęta rehabilitacja daje możliwości lecznicze, co udowodniono badaniem przeprowadzonym w Japonii[1][The effect of early treatment for children with cerebral palsy in cooperation with city health welfare offices] M Hayash[2]Follow-up study of children with cerebral coordination disturbance (CCD, Vojta) S Imamura, K Sakuma, T Takahashi.

Jakie są objawy mózgowego porażenia dziecięcego

Pierwsze objawy wyrażone w motoryce, problemach w pielęgnacji czy zaburzeniach jedzenia mogą być dość silne, ale mogą też być utajone przez wcześniej wspomnianą niedojrzałość układu nerwowego. 

Celowo nie będę opisywać dokładnych symptomów, ponieważ diagnostyka dziecka zagrożonego mózgowym porażeniem dziecięcym jest bardzo złożona i powinna być wykonywana wyłącznie przez specjalistów. 

W mojej ocenie każde dziecko powinno odbyć badanie fizjoterapeutyczne najpóźniej w wieku 3 miesięcy. Jeśli rodzic ma jakiekolwiek wątpliwości jak najszybciej powinien zgłosić się na konsultację do specjalisty. 

Co zrobić, gdy u twojego dziecka lekarz sygnalizuje konieczność wspomagania rozwoju ze względu na zagrożenie nieprawidłowym rozwojem? 

Znajdź fizjoterapeutę, któremu jesteś w stanie zaufać i stwórz z nim zespół, którego celem będzie zdrowie twojego dziecka. Pierwsze miesiące są dla rodzica najtrudniejsze, ponieważ nie tak wyobrażał sobie rodzicielstwo a często występujący płacz i niezgoda dziecka na ćwiczenia utrudniają mobilizację do działania. Mimo to, wiem, że właśnie ten pierwszy rok życia twojej pociechy będzie miał największy wpływ na jego zdrowie i samodzielność, dlatego zachęcam cię do podejmowania próby każdego dnia. Trzymam za ciebie mocno kciuki!

Przypisy

Przypisy
1 [The effect of early treatment for children with cerebral palsy in cooperation with city health welfare offices] M Hayash
2 Follow-up study of children with cerebral coordination disturbance (CCD, Vojta) S Imamura, K Sakuma, T Takahashi